Naisjärjestöjen keskusliitto Twitterissä Naisjärjestöjen keskusliitto Facebookissa
 

Osaavat JA VAIKUTTAVAT NAISET vaalivat ja RAKENTAVAT YHTEISTYÖSSÄ TASA-ARVOISta ja kestävää YHTEISKUNtaa

 
 
 

Arvot, visio ja toimintalinjaukset

Naisjärjestöjen Keskusliiton toiminnan tarkoitus on edistää

  • naisten asemaa
  • sukupuolten tasa-arvoa
  • tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksia

VISIO

Osaavat ja vaikuttavat naiset vaalivat ja rakentavat yhteistyössä tasa-arvoista ja kestävää yhteiskuntaa.

MISSIO

Naisten aseman ja oikeuksien, sukupuolten tasa-arvon ja tyttöjen ja naisten ihmisoikeuksien edistäminen yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa.

ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET

Sukupuolten tasa-arvo
Avoimuus ja yhdenvertaisuus
Poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton
Moniäänisesti yhteistyössä toimiva
Rohkeasti kantaa ottava 


TOIMINTALINJAUKSET JA KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Hyväksytty vuosikokouksessa 20.11.2017.

Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 59 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä. Järjestö on perustettu vuonna 1911.

JÄSENJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN ODOTUKSET 

1. Jäsenjärjestöt 
Yhteinen vaikuttaminen ja viestintä
Jäsenjärjestöjen keskinäinen yhteistyö
Jäsenjärjestöjen näkyvyyden edistäminen

2. Jäsenjärjestöjen jäsenet 
Vaikuttaminen yhdessä naisten oikeuksien ja tasa-arvon puolesta

3. Yhteistyöjärjestöt 
Yhteinen vaikuttaminen ja viestintä naisten aseman ja tasa-arvon huomioimiseksi

4. Valtionhallinto, poliittiset päättäjät ja työelämäjärjestöt
Vaikuttaminen, päätösten vaikutusten arviointi ja tiedonvälitys naisten näkökulmasta

5. Kansainväliset yhteistyökumppanit 
Kansainvälisen tiedon välitys Suomessa
Aktiivinen kansainvälinen vaikuttaminen

Toimintaympäristön muutoksia ja niihin liittyviä toimia 2017 – 2018

Toimintaympäristön muutoksia ja niihin liittyviä toimia 2017-2018

Naisiin kohdistuva vihapuhe on lopetettava

Populismi, arvojen ja asenneilmapiirin kiristyminen, rasismin lisääntyminen, eriarvoistumisen ja syrjäytymisen periytyminen

Naisten sananvapaus vaarassa

Tasa-arvon takapakki on pysäytettävä

Taloustilanteen ja poliittisten päätösten vaikutukset naisiin. Säästöt koulutuksesta, järjestöiltä ja tasa-arvotyöstä; samaan aikaan tehtäviä siirtyy lisää kolmannelle sektorille.

Tieteellisen ja tutkitun tiedon aliarvostus

Naisjärjestöt ponnistavat naisten moninaisuudesta

Mm. tyttöjen, ikääntyvien naisten, maahanmuuttajataustaisten ja vammaisten naisten huomioiminen

Monikulttuurisuuden lisääntyminen, tytöt ja naiset turvapaikanhakijoina

Naisjärjestöt ottavat työn murroksen omakseen

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset naisiin työntekijöinä, palveluiden tarjoajina, käyttäjinä ja päätöksentekijöinä

Digitalisaation aiheuttamat ja mahdollistamat muutokset

Osa- ja määräaikaisten sopimusten ja nollatuntisopimusten kohdistuminen naisille

toiminnan painopisteet vuonna 2018

1. VAIKUTTAMINEN

Vaikuttaminen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja kansalliseen tasa-arvopolitiikkaan tutkitun tiedon pohjalta

Kansalliseen tasa-arvopolitiikkaan, yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja valtionhallintoon vaikuttaminen

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelma- ja kuntavaalitavoitteiden edistäminen

Vaikuttaminen vuoden 2018 vaaleissapresidentinvaalit, maakuntavaalit

Vaikuttaminen lainsäädännön valmisteluun: sote- ja maakuntauudistukset, perhevapaamallin ja tasa-arvolain uudistus

Vaikuttaminen Istanbulin sopimuksen toimeenpano-ohjelman toteuttamiseen sekä naisiin kohdistuvan väkivallan ja vihapuheen vähentämiseksi

2. YHTEISTYÖ, HANKKEET JA TAPAHTUMAT

Yhteistyö ja verkostoituminen

Yhteinen toiminta jäsenjärjestöjen kanssa ja jäsenjärjestöjen välisen yhteistyön tukeminen

Vuoropuhelu sidosryhmien ja yhteistyökumppanien kanssa ja yhteinen vaikuttaminen verkostoissa

Yhteiset hankkeet ja tapahtumat 

Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta: tasa-arvotekojen seuranta, syventäminen ja monistaminen sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi Suomessa

Suomalaiset tasa-arvoteot globaalisti

Miten digitalisaatio voi edistää sukupuolten tasa-arvoa?

Muut yhteistyöhankkeet ja tapahtumat

3. VIESTINTÄ #naisjärjestöt #tasaarvojohtaja

Tasa-arvotiedon välittäminen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen

Viestintä jäsenjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa

Käytännön työkaluja viestintään

4. RESURSSIT 

Naisjärjestöjen toimintaresurssien turvaaminen ja talouden varmistaminen

5. KANSAINVÄLISYYS

Kansainvälisen tasa-arvopolitiikan seuranta ja viestintä, vaikuttaminen kansainvälisesti

YK:n, EU:n, Euroopan neuvoston tasa-arvopolitiikan seuraaminen

Pohjoismaisen ja eurooppalaisen verkostoitumisen ja yhteistyön vakiinnuttaminen

 
 
  • -gnvi-p8-400x400.jpg
  • We All
  • Wihuri-logo
  • OKMlogo
  • Naisten ääni
  • thl-tasa-arvotiedon-keskus-1.png
 
 
 
 
 
login Synergia Foxy