Siirry sisältöön
Etusivu
 
 
 
 
 

100 tasa-arvotekoa

Tule tekemään tasa-arvotekoja!

100 tasa-arvotekoa on hanke, jossa etsitään uusia tasa-arvotekoja. Tasa-arvoteot ovat tekoja, jotka parantavat tasa-arvoa ja naisten asemaa yhteiskunnassa. Hanke liittyy Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlaan.

Tasa-arvo on Suomen vahvuus

Tasa-arvo on suomalaisille perusarvo ja yhteiskunnan vahvuus.

Tasa-arvolla on Suomessa pitkät perinteet. Naisia valittiin kansanedustajiksi Suomen eduskuntaan jo yli 100 vuotta sitten, ensimmäisenä maailmassa.

Suomi tunnetaan tasa-arvon takia ympäri maailmaa. Siksi on tärkeää, että tasa-arvo ja naiset ovat esillä myös Suomen itsenäisyyden juhlavuodessa.

Teemme tasa-arvon yhdessä

Juhlavuoden teema on ”Yhdessä”. Myös 100 tasa-arvotekoa -hanke kannustaa ihmisiä toimimaan yhdessä, tasa-arvoisina ja tasa-arvon puolesta. On tärkeää, että kaikki suomalaiset ovat yhtä arvokkaita yhteiskunnan jäseniä, nyt ja tulevaisuudessa.

Haluamme, että jokainen voi luottaa siihen, että kaikkien sukupuolten on hyvä elää Suomessa. Siksi suomalaisten täytyy huolehtia, että noudatamme tasa-arvolakeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Haluamme, että ihmiset toimivat tasa-arvoisesti myös tulevaisuudessa.

Haemme käytännön tekoja

Tasa-arvoteko on asia, joka lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvotekoja voivat tehdä esimerkiksi yritykset, kaupungit ja valtion hallinto, järjestöt, koulut tai työpaikat. Se onnistuu paremmin, jos kaikki yhdessä osallistuvat teon suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Tasa-arvoteko voi olla iso tai pieni, paikallinen tai koko maan kattava. Tasa-arvoteon täytyy kuitenkin muuttaa asioita niin, että tasa-arvo lisääntyy. Silloin se voidaan hyväksyä osaksi 100 tasa-arvotekoa -hanketta.

Tasa-arvotekoja voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

  • tehdään tasa-arvosuunnitelma työpaikalla, koulussa tai järjestössä
  • arvioidaan, miten kunnan talousarvio vaikuttaa miehiin ja naisiin
  • tuetaan isiä, jotka haluavat jäädä töistä isyysvapaalle
  • kerrotaan työpaikoilla avoimesti, kuinka paljon eri työntekijät saavat palkkaa
  • autetaan maahanmuuttajanaisia asioissa, joissa he tarvitsevat tukea
  • allekirjoitetaan kunnassa eurooppalainen tasa-arvositoumus
  • valitaan nainen tehtävään, jossa on enemmän miehiä, tai päinvastoin
  • tehdään teatteriesitys tai muu tapahtuma, joka lisää tasa-arvoa
  • parannetaan seksuaalivähemmistöjen asemaa
  • rohkaistaan naisia töihin, joissa on enemmän miehiä, tai päinvastoin.

Näin pääset mukaan

Suunnitelkaa tasa-arvoteko ja hankkikaa rahoitus sitä varten. Voitte pyytää apua ja neuvoja 100 tasa-arvotekoa -hankkeelta.

Ilmoittakaa tasa-arvotekonne 100 tasa-arvotekoa -hankkeelle. Jos teko hyväksytään mukaan, siitä kerrotaan hankkeen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Näin erilaiset yhteisöt voivat kehittää omaa toimintaansa ja saada sille julkisuutta.

Teot ovat myös esimerkkejä muille siitä, miten tasa-arvoa voi kehittää suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tulkaa mukaan, tehdään yhdessä Suomesta tasa-arvoisempi!

 
 
 
 
login Synergia Foxy