Siirry sisältöön
Etusivu
 
 
 
 
 

100 tasa-arvotekoa

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa tehdään uusia ja konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi ja nostetaan erityisesti naisten näkyvyyttä juhlavuoden ohjelmassa.

Tasa-arvo kuuluu suomalaisten itseymmärrykseen ja perusarvoihin ja suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksiin. Maailman ensimmäiset vaaleilla valitut naiskansanedustajat olivat suomalaisia. Tasa-arvo sisältyy myös suomikuvaan maailmalla. On tärkeää, että tasa-arvo ja naiset ovat näkyvästi esillä myös juhlavuonna. 100 tasa-arvotekoa on prosessi, jossa luodaan tilaa ja mahdollisuuksia olla moninaisia yhdessä. Ottamalla kaikki kansalaiset mukaan yhteiskunnan täysivaltaisiksi ja tasa-arvoisiksi jäseniksi luomme hyvinvoivaa ja kestävää Suomea myös seuraavaa sataa vuotta varten.

Tavoitteena on lisätä kansalaisten luottamusta maahamme ja sen kykyyn tarjota hyvät ja tasa-arvoiset elämisen edellytykset kaikille sukupuolille. Tasa-arvolakien ja kansainvälisten velvoitteiden täyttäminen vaatii Suomessa yhä työtä. Konkreettiset teot toimivat muutosten aikana todisteena jatkuvuudesta ja suomalaisen yhteiskunnan pitkäjänteisestä kehittämisestä.

100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen on saatu tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä Suomi 100 -hankkeelta (valtioneuvoston kanslia).

Konkreettisia tekoja

Tasa-arvoteolla tarkoitetaan jotakin konkreettista toimenpidettä, joka lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Toivomme mukaan erilaisia yhteisöjä ympäri Suomen: tasa-arvotekoja voivat tehdä esimerkiksi yritykset, kaupungit, valtion laitokset, erilaiset järjestöt, oppilaitokset, tiedotusvälineet ja työmarkkinajärjestöt. Organisaatioita suositellaan osallistamaan jäsenistönsä teon suunnittelussa ja toteutuksessa: tällöin saadaan sitoutettua koko yhteisö tavoitteeseen ja parempia tuloksia.

Hankkeeseen hyväksyttävä tasa-arvoteko on konkreettinen ja uusi toimenpide, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa tai naisten oikeuksien toteutumista. Teko voi olla iso ja valtakunnallinen tai pieni ja paikallinen, mutta sen pitää muuttaa jotakin vallitsevaa asiantilaa siten, että lopputulos käytännössä lisää sukupuolten välistä tasa-arvoa tai naisten oikeuksien toteutumista.  

Käytännössä tasa-arvoteko voi olla esimerkiksi toiminnallisen tasa-arvosuunnitelman toimeenpano työpaikalla, koulussa tai järjestössä, kunnan talousarvioesityksen sukupuolivaikutusten arvioinnin tekeminen, isyysvapaiden tukeminen, palkkojen avoimuuden edistäminen, maahanmuuttajanaisten erityistarpeiden huomioiminen, eurooppalaisen paikallis- ja aluehallinnon tasa-arvon peruskirjan allekirjoittaminen ja toteutus, aliedustettuna olevan sukupuolen edustajan valinta järjestön luottamustehtävään, kohdennetun teatteriryhmän tai muun voimauttavan kulttuuritoiminnan luominen, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman kohentaminen tai toimenpide koulutus- ja ammattialojen sukupuolisen segregaation haastamiseksi.

Kunkin tasa-arvoteon suunnittelu, toteutus ja rahoitus on teon tekijän vastuulla. 100 tasa-arvotekoa -hanke tarjoaa ideointi- ja neuvontatukea mahdollisuuksien mukaan. Kustakin hankkeeseen hyväksytystä tasa-arvoteosta tiedotetaan hankkeen verkkosivulla ja sosiaalisen median kanavilla. 100 tasa-arvotekoa tarjoaakin erilaisille yhteisöille mahdollisuuden sekä kehittää toimintaansa että saada siitä tunnustusta. Samalla teot toimivat kannustavina esimerkkeinä ja hyvien käytäntöjen jakajina koko yhteiskunnassa.

Haasta yhteisösi ja ole mukana luomassa tasa-arvoisempaa Suomea!

 
 
 
 
login Synergia Foxy